Privaatsuspoliitika

Me oleme pühendunud tagamaks, et sinu privaatsus oleks kaitstud ja me püüame kõike sinu poolt, meie teenust kasutades, edastatud infot kasutada vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. See privaatsuspoliitika selgitab, missugust informatsiooni me kogume, kuidas me kaitseme sinu poolt sisestatud informatsiooni ja kuidas me kasutame seda.

Võimalik, et me aeg-ajalt muudame käesolevat privaatsuspoliitikat, uuendades seda lehekülge. Seega soovitame sul mõnikord kontrollida seda lehte, tagamaks, et sa oled kursis ning rahul tehtud muudatustega.

Missugust informatsiooni me kogume?

Isikliku informatsiooni võidakse koguda erinevatel viisidel, nagu näiteks:

 1. Informatsiooni sinu arvuti ning sinu külastuste ja kasutuse kohta käesoleval lehel (see on informatsioon sinu veebilehitseja, IP aadressi, üldise IP põhise asukoha ja olenevalt sinu veebilehitsejast, viitava veebilehe kohta ja viidete kohta, kui lahkud meie lehelt). Seda informatsiooni kogutakse ka küpsiste kaudu.
 2. Kui sa sooritad tegevusi meie lehel (näiteks, kui sa ostad toote või teenuse, siis me salvestame sinu ostuajaloo jne.) võime me koguda sinu nime ja kontaktandmed, detaile sinu tellitud teenuse kohta ja muud informatsiooni mida kogutakse Facebooki poolt ning edastatakse meile, kaasa arvatud su aadress.

Kuidas seda informatsiooni kasutatakse?

Me kasutame seda informatsiooni mõistmaks sinu vajadusi ning pakumaks sulle paremat teenust, täpsemalt öeldes järgmistel põhjustel:

 • Tarnimaks sulle lehe kaudu ostetud teenuseid ja töötlemaks sinu makseid
 • Halduseks vajaliku statistika ja analüüsi eesmärgil, et saaksime administreerida veebilehte ning parendada oma tooteid ja teenuseid
 • Sisemiseks arvepidamiseks, administratiivsel eesmärgil ja teavitamaks sind oma üritustest, teenustest ja toodetest või muus informatsioonist, mis meie arvates võiks sulle huvi pakkuda, nagu eelnevalt selgitatud.
 • Kommunikeerimaks sulle emaili või muu elektroonilise kanali kaudu turundussõnumeid, uudiskirju ja detaile oma äri või hoolikalt valitud kolmandate osapoolte äri kohta, mis meie arvates võiks sulle huvi pakkuda (sa võid meil igal ajal teada anda, kui sa enam ei soovi turundus informatsiooni saada).
 • Aeg-ajalt võime me ka sinuga ühendust võtta turuanalüüsi eesmärgil või veebilehe mugandamiseks sinu soovide järgi.
 • Sinu informatsiooni ei avaldata ühelegi kolmandale osapoolele, kui just sa pole selleks andnud oma nõusolekut. Sa võid meile igal ajal teada anda, kui sa ei soovi, et me sulle enam saadaks turundusliku sisuga sõnumeid, saates meile emaili, kus teemaväljale on kirjutatud „UNSUBSCRIBE“. Kui sa soovid, et me hävitaks sinu kohta kogutud informatsiooni, palun anna meile teada. Kuigi, palun võta teadmiseks, et kui sa kasutad mõnda meie teenust, mille jaoks on vajalik isiklik informatsioon, siis sinu andmete kustutamine tähendab seda, et kui sa soovid teenuse kasutamist jätkata, pead sa vastava informatsiooni meie uuesti edastama. On võimalik et me avaldame mitte-detailset informatsiooni oma lehe külastajate, klientide ja müügi kohta, kirjeldamaks oma teenuseid võimalikele partneritele, reklaamijatele ja lugupeetud kolmandatele osapooltele ja muudel seaduslikel eesmärkidel aga see statistika ei sisalda mingit isikliku informatsiooni.

  Firma müük

  Kui see firma müüakse või liidetakse mõne teise firmaga, siis sinu detailid võidakse avaldada meie nõuandjatele, võimalikele ostjatele või nende nõuandjatele ja antakse üle uutele firma omanikele.

  Andmete säilitamine

  Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kustutatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega. Kuna töötleme enamikku isikuandmeid kasutajate juhiste alusel, järgime nende juhiseid andmete säilitamise osas.

  Küpsised ja Logifailid

  Küpsised

  Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse sinu arvutisse ja on ligipääsetavad ainult veebilehtedele, mis need lõid.

  Meie veebileht võib aeg-ajalt kasutada küpsiseid ja logifaile statistiliseks analüüsiks, mõistmaks kasutaja käitumist, administreerimaks veebilehte, pakkuda kasutajale tema eelistustele vastavat informatsiooni ja parendamaks kasutajakogemust. Kõik küpsiseid kasutades kogutud informatsioon, kompileeritakse üldiselt ja anonüümselt.

  Enamik veebilehitsejaid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, samas sa või kustutada, või deaktiveerida küpsised, järgides vastavaid instruktsioone http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Palun võta teadmiseks, et on võimalik, et sa ei saa parimat kasutajakogemust, kui sa deaktiveerid küpsised. Meie veebileht kasutab küpsiseid sinu sisse logituna hoidmiseks, nii et kui sa deaktiveerid küpsised, võib see su teenuse kasutuskogemust mõjutada.

  Lisainformatsiooni küpsiste kohta leidub Interactive Advertising Bureau’s veebilehel www.allaboutcookies.org.

  Sotsiaalmeedia

  Kui sa jagad meie sisu läbi sotsiaalmeedia, näiteks, kui te olete vajutanud „meeldib“ meie Facebooki lehele, jälgides meid või „säutsudes“ meie kohta Twitteris või andes meile ’+1’ Google Plusis, siis need sotsiaalmeedia võrgustikud salvestavad, et sa nii oled teinud ja võivad luua küpsise sellel eesmärgil. Mõningastel juhtudel, kus leht meie veebilehel sisaldab sisu sotsiaalvõrgustikust, nagu Twitteri voog, või Facebooki kommenteerimis kast, siis need lehed võivad luua küpsise isegi siis kui sa vajuta ühelegi nupule. Nagu on kõigi küpsiste puhul, siis me ei pääse ligi küpsistele mis on loodud sotsiaalvõrgustike poolt ning nemad ei pääse ligi küpsistele mille lõime meie.

  Logifailid

  Meie süsteem kogub automaatselt mõningast anonüümset informatsiooni külastajate kohta, kaasa arvatud IP aadressid, brauseri tüüp, keel ning veebilehe külastamise kellaaeg ning kuupäev. Kogutud andmed ei sisalda isikut tuvastavat informatsiooni ja nagu eelnevalt mainitud kasutatakse statistiliseks analüüsiks, mõistmaks kasutaja käitumist ja saidi haldamiseks.

  Google Analytics

  Meie veebileht kasutab Google Analytics’it, Google Inc’i („Google“) poolt pakutavat veebi analüüsi teenust. Informatsioon, mis luuakse küpsise poolt sinu kasutuse kohta veebilehel (kaasa arvatud IP aadress) edastatakse ja salvestatakse Google’i USA’s asuvate serverite poolt. Google kasutab seda informatsiooni, hindamaks veebisaidi kasutust sinu poolt, veebioperaatorite jaoks raportite kompileerimiseks veebilehe tegevuse kohta ja teiste veebilehe tegevuse ja interneti kasutusega seotud teenuste pakkumiseks. Google võib seda informatsiooni edastada ka kolmandatele osapooltel, kui see on vajalik vastavalt seadusele või kui need kolmandad osapooled töötlevad informatsiooni Google’i palvel. Google ei seosta sinu IP aadressi teiste Google valduses olevate andmetega. Lisainformatsiooni Google’i privaatsuspoliitika kohta võib saada järgneval lehel: http://www.google.com/privacy.html.

  Kasutaja õigused ja isikuandmete kvaliteet

  Kasutajatel on õigus keelata Hopitude’l töödelda oma isikuandmeid otseturunduse, kaugmüügi või turuuuringute ja arvamusküsitluste läbiviimiseks. Hopitude soovitab kasutajatel sellisest keelust kirjalikult teavitada Hopitude kasutajatuge. Kasutajatel on ka õigus andmete ülekantavusele, st õigus saada oma isikuandmed struktureeritud ja masinloetavas formaadis ning edastada need muule andmetöötlejale.

  Kasutajal on õigus teda puudutavatele andmetele juurde pääseda ning vastava päringu esitamisel saada andmetest koopia. Selline päring peab sisaldama teavet, mis on vajalik andmete taasesitamiseks, ning tuleb esitada allkirjastatud dokumendina Hopitude kasutajatoele.

  Kui kasutaja arvates haldab Hopitude isikuandmeid probleemselt, on kasutajal õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Hopitude hoolitseb töödeldavate isikuandmete kvaliteedi eest. Hopitude parandab, kustutab või täiendab vigaseid, ebavajalikke, puudulikke või aegunud isikuandmeid oma algatusel või vastava andmesubjekti palvel. Siiski kannab esitatud isikuandmete kehtivuse ja kvaliteedi eest vastutust kasutaja. Samuti on kasutaja kohustatud Hopitude-it teavitama muudatustest kasutaja poolt esitatud isikuandmetes. Vigaste andmete parandamiseks soovitatakse kasutajal ühendust võtta Hopitude kasutajatoega.

  Kasutajad saavad taotleda oma isikuandmete kustutamist ilma põhjenduseta. Kustutamistaotluse saab esitada aadressile [email protected]

  Turvalisus

  Internet ei ole turvaline teabevahend. Samas me kasutame mõistlikus piires tehnilisi ja organisatsioonilisi ettevaatusabinõusid, et vältida sinu personaalse informatsiooni kadu, mittesihipärast kasutust või muutmist. Oleme sisse seadnud erinevaid käesolevas poliisis toodud turvalisus meetmeid. Näiteks meie privaatsuspoliitika vaadatakse perioodiliselt üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele ja ainult volitatud isikutel on ligipääs kasutaja infole. Me kasutame turvalist serveri tarkvara (SSL) krüpteerimaks sinu sisestatud finantsinformatsioon enne kui sa saadad selle meile ja meie andmebaas on majutatud turvalisse andmekeskusesse. Kuigi me ei saa tagada ega garanteerida, et kadu, mittesihipärast kasutamist või muutmist ei toimu, anname me oma parima, et seda ennetada.

  Muutused

  Võimalik, et me aeg-ajalt teeme käesolevasse privaatsuspoliitikasse muudatusi. Kui me muudame oma privaatsuspoliitikat, lisame me need muudatused siia lehele. Kui meie privaatsuspoliitikas toimunud muudatused mõjutavad sinu isikliku informatsiooni kasutust, anname me endast parima, et võtta sinuga ühendust emaili teel, et saada kasutusele sinu heakskiit. Jätkuv meie teenuste kasutamine kinnitab, et sa nõustud tehtud muudatustega.

  Sinu nõustumine käesoleva privaatsuspoliitikaga

  Kui sa ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitikaga, siis palun ära kasuta meie veebilehte. Kasutades meie veebilehte, nõustud sa meiepoolse informatsiooni kogumise ja kasutamisega. Võttes arvesse interneti taristu iseloomu, on võimalik, et sinu poolt esitatud informatsioon edastatakse väljaspool Euroopa majandusruumi asuvatesse maadesse, kus pole paigas käesolevas privaatsuspoliitikas toodud, sinu andmeid ja nende kasutust puudutavaid, kaitsemehhanisme. Samas, me oleme võtnud tarvitusele eelevalt mainitud abinõud, et parendada sinu info turvalisust. Sisestades oma informatsioon nõustud sa vastavate edastamistega.

  Viimati uuendatud 21 Septembril 2021