Kasutustingimused

Hopitude.com

 • Sinu Hopitude konto. Luues Hopitude.com lehel konto, oled sa ise vastutav oma konto turvalisuse eest ning kõigi tegevuste eest, mis toimuvad sinu kontoga seoses. Kui sinu kontot on kuritarvitatud kõrvaliste isikute poolt, pead sa viivitamatult Hopitude.com’i sellest teavitama. Hopitude.com ei vastuta ühegi sinu poolt sooritatud teo või tehingu ega sellega kaasneva otsese või kaudse kahju eest.

 • Kasutaja vastutus. Juhul kui sa lood Hopitude.com lehel treeninguid, kursuseid või avaldad materjale, postitad viiteid Hopitude.com’i või mõnel muul moel lood „Sisu“ (või võimaldad kolmandal isikul Sisu luua), oled sa täielikult vastutav selle Sisu ja sellega kaasneda võiva kahju eest. See kehtib ükskõik mis Sisu korral, kaasa arvatud, kuid mitte ainult tekst, foto, video, audio ja kood. Kasutades Hopitude.com’i sa garanteerid, et sinu poolt loodud Sisu ja teod ei riku neid tingimusi. Lisades Sisu Hopitude.com’i oma konto alt, annad sa Hopitude.com’le ülemaailmse, tasuta ja mitte-eksklusiivse litsentsi taastoota, muuta, mugandada ja avaldada seda Sisu eesmärgiga näidata ja turundada juriidilist või füüsilist isikut, kelle/mille jaoks konto loodi. See litsents annab Hopitude.com’le loa teha avalikult postitatud Sisu kättesaadavaks Hopitude.com’i poolt valitud kolmandatele isikutele, et nad saaksid seda Sisu analüüsida ja edastada läbi oma teenuste. Juhul kui sa kustutad lisatud Sisu, teeb Hopitude.com mõistlikkuse piires endast oleneva, eemaldamaks see Hopitude.com’st, aga sa oled aru saanud, et sisu puudutavaid viiteid ning puhverdatud andmeid ei ole võimalik koheselt eemaldada. Piiritlemata ühtegi neist teavitustest või garantiidest, on Hopitude.com’il õigus (samas mitte kohustus); a) keelduda eemaldamast ükskõik mis sisu, mis Hopitude.com’i hinnangul rikub Hopitude.com eeskirju või on ükskõik mis teisel moel kahjulik või vastuväiteid põhjustav; ja b) Mitte-lubada juurdepääsu Hopitude.com’le, ükskõik millisel füüsilisel või juriidilisel isikul, ükskõik mis põhjusel. Hopitude.com’il ei ole mingit kohustust tagastada eelnevalt makstud tasusid kontoomanikele.

 • Reklaam. Hopitude.com’il on õigus näidata sinu profiili lehel reklaame.

Maksete ja tasude tingimused

Definitsioon. See lõik defineerib kõik maksete ja tasudega seotud kasutustingimused

Maksete käsitlemine

 • Maksete töötlemise tingimused. Sisestades oma krediitkaardi informatsiooni või ükskõik mis muu makseviisi informatsiooni, kinnitad sa, et sa oled volitatud seda maksemeetodit kasutama ja sa volitad Hopitude.com’i sinu kontolt või kaardilt (k.a kolmanda isiku konto/kaart mille kasutusõigus sul on) vastavat summat maha võtma. Sisestades makseinfo, annad sa Hopitude.com’le loa edastada see info kolmandatele isikutele, makse töötlemise eesmärgiga. Hopitude.com soovi korral nõustud sa tõestama, et sinu poolt sisestatud makseinfo on õige.

 • Maksete töötleja: Hopitude.com kasutab maksete töötlemiseks Maksekeskus AS teenuseid

 • Valuuta. Kõikide Hopitude.com pakutavate teenuste eest makstakse Eurodes. Hopitude.com broneerimisplatvormi kasutavate isikute teenuste eest makstakse kohalikus valuutas, ehk siis teenusepakkuja asukohariigi valuutas.

 • Isikuandmete töötlemine: Hopitude OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Hopitude OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 • Mittelubatud kasutus. Sa ei tohi kasutada Hopitude.com’i kopeerimaks meie tooteid või teenuseid, kaasa arvatud Hopitude.com Sisu. Kui Hopitude.com usub, et sa oled rikkunud või üritanud rikkuda neid tingimusi, on meil õigus ette teatamata ja määramata ajaks piirata sinu ligipääsu Hopitude.com’i.

 • Maksud. Kõik Hopitude teenustasud (maksete teenustasud ning pakettide hinnad) sisaldavad käibemaksu. Kõik Spordiklubide poolt müüdavad toodete ja teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu. Broneerimisplatvormi oma teenuste broneerimiseks kasutavad isikud vastutavad ise täielikult kõigi nende poolt pakutavate teenustega seotud maksude eest, nagu näiteks käibemaks.

Spordiklubidele osutatavate teenuste tingimused

 • Tasulise äripaketi üldised tingimused. Valides tasulise broneerimisplatvormi paketi nõustud sa maksma igakuist või iga-aastast tasu, vastavalt hinnakirjas määratud hinnale. Tasu paketi eest makstakse enne järgmise kasutusperioodi algust ning see katab vastavalt valitud paketi maksumuse.

 • Hinnakiri. Kõik Hopitude.com pakettide ning maksetega seotud teenustasud leiad meie lehel asuvast hinnakirjast: https://www.hopitude.com/et/faq/14/. Hinnakiri võib aja jooksul muutuda, ilma eelnevalt sellest kasutajaid teavitamata.

 • Tasulise äripaketi automaatne uuendamine. Tasulise paketi pikendamine ja selle eest maksmine toimub automaatselt, kui just paketi tellinud kasutaja pole eelnevalt teavitanud Hopitude.com’i soovist lõpetada teenuse kasutamine. Sa annad meile loa võta sinu sisestatud krediitkaardilt või ükskõik mis muult maksekontolt, tellitud paketi maksumuse (koos võimalike maksudega). Äripaketi võib lõpetada ükskõik mis ajal, saates vastava kirja aadressile [email protected].

 • Tähtajaks tasumata arved. Kõik arved, mis ei ole tasutud tähtajaks maksustatakse 1% intressiga. Kui arveid ei tasuta 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale kirjalikku teadaannet on Hopitude.com’il õigus blokeerida kasutaja ligipääs oma kontole.

 • Tasulise äripaketi lõpetamine. Lõpetades oma äripaketi, blokeerime sulle ligipääsu broneerimisplatvormi „Premium“ võimalustele, millele ligipääs anti sulle äripaketti ostes.

 • Makse tagastamine spordiklubidele. Maksetega seotud pretensioonide korral tuleb võtta ühendust Hopitude.com klienditoega emaili teel [email protected]. Teenusest loobumine ei anna õigust tasutud summa tagastamiseks ega asendamiseks muude teenustega.

Spordiklubide klientidele (lõpptarbijad) osutatavate teenuste tingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • Tingimused kehtivad kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ja Hopitude.com (edaspidi Hopitude) makseplatvormi oma veebilehel kasutavate juriidiliste isikute vahel, Hopitude vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

 • Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad Hopitude vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

 • Ostukorvis olevate toodete/teenuste arvu on võimalik muuta, olemasolevaid kustutades või uusi lisades.

 • Ostukorvis paiknevate toodete/teenuste eest on võimalik maksta, kas Hopitude’i veebipõhiste maksemeetodite abil või sularahas kohapeal

 • Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Hopitude arvelduskontole.

Hinnastamine

 • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

 • Kõik Hopitude’s makseplatvormis nähtavad hinnad on sisestatud platvormi kasutava juriidilise isiku poolt ning Hopitude ei vastuta nende hindade õigsuse eest

 • Toodete/Teenuste ostuhinnale lisanduvad Hopitude’i poolt kasutava maksekeskuse teenustasud.

Toodete/Teenuste eest tasumine

 • Makse sooritamiseks valige ostukorvis endale sobiv makseviis.

 • Toodete eest on võimalik tasuda:

  1. internetipanga kaudu. (Swedbank, AS SEB Pank, Nordea, Danske Bank A/S, Pocopay, Krediidipank ja LHV pangalinkide kaudu).
  2. Sularahas või kaardimaksega kohapeal
 • Teie broneering/ost tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

Toodete/teenuste tarne

 • Peale ostu sooritamist saadetakse kasutajale tema kontoga seotud emailile kinnitus eduka broneerimise kohta, koos tellitud toote/teenuse andmetega ning ostuarve. Kui kasutaja soovib eraldi tööandja andmetega arvet, tuleb võtta ühendust Hopitude.com klienditoega emaili teel [email protected]. Teade kasutaja broneeringust saadetakse otse ka teenusepakkujale, mis tagab teenusepakkuja ajakohase informeerituse.

 • Juhul, kui Hopitude platvormi kasutades ostetakse füüsiline toode, tarnitakse vastav toode toote müüja poolt määratud asukohas nagu näiteks spordiklubi.

Tühistamine ja tagastamine

 • Füüsiliste toodete tarne ja tagastamine. Kui füüsilised tooted on ostetud spordiklubi kodulehel paikneva Hopitude poe kaudu, siis tarnitakse kaup vastava spordiklubi ruumidesse ja toote kvaliteedi eest vastutab spordiklubi. Toodete tagastamine ning tagastamise registreerimine toimub samas spordiklubis kus kaup väljastati.

 • Teenuse tarne tingimused. Peale ostu sooritamist saadetakse kasutajale tema kontoga seotud emailile kinnitus eduka broneerimise kohta, koos tellitud teenuse andmetega ning ostuarve. Kui kasutaja soovib eraldi tööandja andmetega arvet, tuleb võtta ühendust Hopitude.com klienditoega emaili teel [email protected]. Teade kasutaja broneeringust saadetakse otse ka teenusepakkujale, mis tagab teenusepakkuja ajakohase informeerituse.

 • Makse tagastamine. Maksetega seotud pretensioonide korral tuleb võtta ühendust Hopitude.com klienditoega emaili teel [email protected]. Kui tasutakse teenuse eest (mitme korra külastuskaart, koolitus, treening vms), siis teenusest loobumine ei anna õigust tasutud summa tagastamiseks ega asendamiseks muude teenustega.

Hopitude.com külastaja vastutus

Hopitude.com ei ole üle vaadanud ega saa üle vaadata kõike meile sisestatud Sisu ja seega ei vastuta selle Sisu eest. Hopitude.com ei avalda ega ütle kuskil oma tegevuses, et kiidab heaks Sisu, mis on nende teenusesse sisestatud ega arva, et see sisu on täpne, kasulik või mitte-kahjulik. Sa oled täielikult vastutav abinõude eest, mis on vajalikud kaitsmaks su arvutisüsteeme viiruste, tarkvara usside, trooja hobuste ning muu kahjuliku ja hävitusliku Sisu eest. Meie teenus võib sisaldada Sisu, mis on solvav, mittesobilik või muud moodi vaidlustatav, kaasa arvatud Sisu, mis sisaldab tehnilisi ebatäpsusi, tüpograafilisi ja muid vigu. Meie teenused võivad ka sisaldada Sisu, mis rikub privaatsus või avalikke õigusi või läheb vastuollu intellektuaalse omandi ja muude kolmandate osapoolte omandiõigustega või alla laadimise, kopeerimise või muu kasutusega, millele rakenduvad nii avaldatud kui mitte avaldatud lisatingimused. Hopitude.com loobub igasugusest vastutusest kahju eest, mis võib tekkida meie teenuste kasutamisel külastajate poolt või nende poolt alla laetud Sisu poolt.

Teistele veebisaitidele lisatud Sisu

Me ei ole läbi vaadanud, ega saa ka läbi vaadata kõike materjale, k.a. tarkvara, mis tehakse kättesaadavaks läbi veebilehtede millele Hopitude.com viitab ja mis viitavad Hopitude.com’le. Hopitude.com ei oma mingisugust kontrolli nende teiste lehtede üle ega ole vastutav nende Sisu ja Sisu kasutuse eest. Viidates väljaspool Hopitude.com’i olevale lehele ei reklaami Hopitude.com seda veebilehte. Sa oled vastutav, kaitsmaks oma arvutisüsteemi viiruste, tarkvara usside ja trooja hobuste või ükskõik millise muu pahavara eest, mis võib olla kahjuliku ning hävitusliku iseloomuga. Hopitude.com loobub igasugusest vastutusest Hopitude.com väliste veebilehtede kasutusest tuleneva kahju suhtes.

Autoriõiguse rikkumised

Samamoodi nagu Hopitude.com palub teistel austada oma intellektuaalse omandi õigusi, austame me ka teiste intellektuaalse omandi õigusi. Kui sa usud, et Hopitude.com’s olev Sisu või meilt viidatud Sisu rikub sinu autoriõigusi, julgustame sind meile sellest teatama saates meile emaili aadressil [email protected]. Hopitude.com vastab kõigile sellistele teadetele, mis hilisemal uurimisel omavad ka tagapõhja ning eemaldab vastava Sisu või viited. Juhul kui Hopitude.com külastaja on korduvalt lisanud Hopitude.com süsteemi teiste õigusi rikkuvaid materjale on meil õigus piirata selle külastaja ligipääsu teenusele või kustuta külastaja kasutajakonto. Kui selline kustutamine on toimunud ei ole Hopitude.com’il mingit kohustust tagastada eelnevalt teenuse eest makstud tasusid.

Intellektuaalne omand

See leping ei kanna sulle üle Hopitude.com’i või kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigust ja selle õigusega kaasnev omand jääb täielikult Hopitude.com omandisse. Hopitude.com logo ja kõik muud kaubamärgid ja graafika, mida on kasutatud seoses Hopitude.com’i või meie poolt pakutavate teenustega on Hopitude.com’i või Hopitude.com litsentsi omavate isikute kaubamärgid. Ülejäänud kaubamärgid, graafika ja logod, mida kasutatakse meie teenustega seoses, võivad olla kolmandate isikute kaubamärgid. Kasutades meie teenuseid ei anta sulle mingeid õiguseid ega litsentsi kasutada või taastoota ükskõik millist Hopitude.com’i või kolmandate isikute kaubamärke.

Muudatused

Me muudame oma teenuseid pidevalt ning see tähendab, et me peame ka muutma tingimusi mille alusel me oma teenuseid pakume. Kui me teeme materiaalseid muudatusi anname sellest teada oma blogis või saates teate emaili või muu sidekanali kaudu, enne kui muutused jõustuvad. Kui sa ei nõustu tehtud muudatustega siis sul on võimalus lõpetada meie teenuste kasutamine. Sinu jätkuv teenuse kasutamine toimub uute tingimuste alusel. Siiski kui on olemasolevaid vaidlusi, mis algasid enne uute tingimuste jõustumist, viiakse vastav vaidlus lõpuni eelnevalt kehtinud tingimuste alusel.

Lõpetamise tingimused

Hopitude.com võib piirata sulle ligipääsu osale teenusest või kogu teenusele ette teatamata, igal ajal ning ilma otsese põhjuseta, jõustudes koheselt. Kui sa soovid lõpetada oma lepingu või kustutada Hopitude.com konto, võid sa seda teha vabalt igal ajal, saates emaili aadressile [email protected]. Kõik sätted, mis peaksid kehtima ka peale lõpetamist, kehtivad ka peale lõpetamist, kaasa arvatud, kuid mitte ainult omandi sätted, garantii tingimused, vastutus ja hüvitised.

Teenusepakkuja Garantii

Pakume oma teenuseid jooksvalt ning vastavalt hetkekvaliteedile. Hopitude.com ja tema allhankijad ja litsentsiandjad ei anna mingit garantiid otsest või kaudset, kaasa arvatud, kuid mitte ainult kauplemis, treeningkvaliteedi või tasu mitte-hüvitamise eest. Ei Hopitude.com ega tema allhankijad ja litsentsiandjad ei anna mingit garantiid, et meie teenused on veavabad või katkestuste vaba. Kui sa seda peatükki tegelikult ka loed siis kiitus sulle. Sa saad aru, et sa laed alla või muud moodi omandad Sisu või teenuseid läbi meie teenuste omal vastutusel ja riskil.

Teenusepakkuja vastutus.

Mitte mingi juhul ei ole Hopitude.com ega tema allhankijad ja litsentsiandjad vastutavad ühegi selle lepinguga seotud õigusliku punkti eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult (i) juhuslikud või kasutusjärgsed kahjud; (ii) asendustoodete ja teenuste hankekulu; (iii) teenuse kättesaadavuse häired või andmete kadu; või (iv) summade eest, mis ületavad sinu poolt Hopitude.com’le vastavalt sellele lepingule makstud tasusid 12(kaheteist) kuu jooksul enne põhjuslikku tegevust. Hopitude.com ei oma mingit vastutust ükskõik mis vea või viivituse eest, mis ei allu meie kontrollile. Eelnev ei kehti õiguslikult keelatud osadele.

Kasutaja garantii .

Sa kinnitad ja garanteerid, et (i) meie teenuste kasutus sinu poolt on rangelt kooskõlas Hopitude.com’i privaatsuspoliitikaga, käesoleva lepinguga ning kõigi sinu asukohariigis kehtivate seaduste ja regulatsioonidega (kaasa arvatud, kuid mitte ainult kõik kohalikud seadused ja regulatsioonid riigi, maakonna, linna või muu haldusüksuse tasemel, mis reguleerivad interneti kasutusreegleid ja postitatavat Sisu ja kõik seadused, mis on seotud tehniliste andmete edastamisega sinu asukohariigis ja (ii) meie teenuste kasutus sinu poolt ei kahjusta mingilgi moel kolmandate osapoolt intellektuaalset omandit.

USA majanduslikud sanktsioonid

Sa garanteerid selgesõnaliselt, et meie või meiega seotud teenuste kasutamine sinu poolt ja sinu enda teenused ei ole konfliktis kehtivate USA sanktsioonidega. Vastav kasutus on keelatud ning Hopitude.com jätab endale õiguse kustutada sinu konto või piirata sellele juurdepääsu, kui sa oled seda tingimust rikkunud.

Hüvitised.

Sa nõustud loobuma igasugustest nõuetest, kuludest, kaasa arvatud õiguskuludest Hopitude.com’i, tema lepingupartnerite ja litsentsiandjate ja nende direktorite, juhide, töötajate ja agentide vastu, mis võivad tekkida seoses meie teenuste kasutusega sinu poolt, kaasa arvatud, kuid mitte ainult käesoleva lepingu rikkumisega.

Kasutajatugi.

Kõikide Hopitude.com platvormiga seotud küsimuste puhul on võimalik ühendust võtta Hopitude.com klienditoega emaili aadressil [email protected].

Kõigi küsimuste puhul, mis puudutavad Hopitude’i poolt vahendavate toodete/teenuste sisu või olemust, tuleks ühendust võtta vastava toote/teenuse müüjaga.

Kõigile Hopitude makse- ja broneeringuplatvormi puudutavatele küsimustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3’e tööpäeva jooksul.

Tõlked.

Käesolevad tingimused on algselt kirjutatud inglise keeles (USA inglise keel). Võib olla, et me tõlgime neid tingimusi muutesse keeltesse. Kui peaks olema konflikt tõlgitud teksti ja inglise keelse versiooni vahel, siis kohalduvad inglise keelse lepingu tingimused.

Firma andmed.

Hopitude.com kaubamärgi kasutajaks on OÜ Hopitude. OÜ Hopitude (14138570) on registreeritud Eesti Vabariigis aadressile Helgi tee 18, Viti küla Harku vald Harjumaa 76910. Hopitude OÜ kontaktemail on [email protected]>

Muu.

See leping kujutab ennast ainukest ja täielikku lepingut Hopitude.com’i ja sinu vahel alates käesolevast hetkest ja selle muutusi võib edastada vaid allkirjastatuna Hopitude.com juhtkonna poolt või postitades muudetud versiooni Hopitude.com lehele. Kui ei ole just kohalduvas seaduses öeldud teisiti, allub käesolev leping, liigipääs meie teenustele või nende kasutus Eesti Vabariigi seadustele. Kõik käesoleva lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Tallinna ringkonna kohtutes. Kõik intellektuaalse omandiga seotud vaidlused lahendatakse Tallinna ringkonna kohtutes, eesti keeles ja kohtuotsus võidakse jõustada otse kohtusaalis. Selle lepinguga seotud vaidluste võitja on vastutav kõigi vaidlusega seotud kulude ja õigustasude eest. Kui käesoleva lepingu mõni osa tunnistatakse mittekehtivaks, muudetakse seda vastavalt, et see peegeldaks osapoolte kavatsusi, siis ülejäänud lepingu osad jäävad kehtima ja jõusse. Selle lepingu ükskõik mis punkti lahti ütlemise korral kummagi osapoole poolt, ei kaota see lepingu tingimus kehtivust. Sa võid anda käesoleva lepinguga kaasnevad õigused ükskõik mis osapoolele, kui see osapool on nõus nende tingimustega; Hopitude.com võib anda käesoleva lepinguga kaasnevad õigused teistele osapooltele, ilma igasuguste eeldusteta.